Nieuwe BSO in Lisse! Locatie Ruishornlaan.

Mei 2016 hebben wij onze tweede locatie in Lisse geopend. Vertrouwde opvang voor alle basisscholen uit Lisse! U bent van harte welkom.

 

                                   BSO De Theepot biedt:

                        * huiselijke sfeer met theemoment

                        * 5 dagen per week geopend!

                           (inclusief studiedagen)

                        * groene ontdektuin

                        * kinderkeuken

                        * sportfaciliteiten in het gebouw

                        * vervoer met eigen bussen

                        * speciaal openingstarief

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse kinderopvang "De Theepot" is een opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in Hillegom en Lisse. Dit houdt in dat de kinderen, na schooltijd, door één van onze leidsters van school worden gehaald, om vervolgens de kinderen in een leuke, gezellige en veilige omgeving op te vangen. Ook wanneer de schooltijden op bepaalde dagen anders zijn, zullen wij van de BSO hierop inspringen.

Behalve tijdens schoolweken, zijn wij ook tijdens de vakanties geopend. De kinderen kunnen dan in de ochtend al gebracht worden en ze zullen die dag worden vermaakt met leuke activiteiten, uitstapjes en spelletjes.

 

Voorschoolse opvang

Tevens kunnen wij op beide locaties voorschoolse opvang aanbieden. Dit houdt in dat uw kind vanaf 07:30 uur gebracht kan worden. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw kind op tijd en verantwoord op school komt.

 

Op aanvraag bieden wij nu ook de mogelijkheid van voorschoolse opvang vanaf 7:00 uur aan.

Speelleerschool 

De speelleerschool is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. Op een speelse manier worden kinderen voorbereid op groep 1 van de basisschool. Wij maken hierbij gebruik van een speciaal speel en leerprogramma Puk en Ko. Dit programma is gezamenlijk met de basisscholen en de Onderwijs Begeleidingsdienst opgesteld. Er wordt veel aandacht besteed aan omgangsvormen van de kinderen met elkaar, zoals samen delen en op je beurt wachten. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt vergroot. Voorbereidend rekenen, zoals vormen, tellen, groter en kleiner krijgen de aandacht. Kortom allerlei vaardigheden die een goede start op de basisschool bevorderen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben en veilig kunnen spelen. Naast dit programma blijft er voldoende tijd voor het kind om eigen creativiteiten te ontwikkelen. Dit komt mede door de geboden pakketten en ruime openingstijden. Meer informatie vindt u op www.slsdetheepot.nl.